Bakan Tunç yargıda değişiklikler öngeren teklif hakkında detayları açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, yargılamanın hızlandırılması ve kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçladıklarını belirtti. Bakan Tunç, teklifle beraber tefhim ve tebliğ ayrımının kaldırılacağını vurgulayarak, “Kanun yollarına başvuruda farklı süreler ve tefhim-tebliğ ayrımı kaldırılarak, tüm sürelerin ‘tebliğden itibaren 2 hafta’ olarak belirlenmesi sayesinde yeknesaklık sağlanıyor ve böylelikle hak kayıplarının önüne geçiliyor” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, hızlı ve etkin sonuçlar almak için teklifte Adalet Bakanlığına bağlı Tazminat Komisyonuna yeni görevler verileceğini belirterek, “Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasına dayanan tazminat taleplerinin Anayasa Mahkemesi yerine Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonuna yapılması sağlanarak taleplerin hızlı ve etkin sonuçlandırılması amaçlanıyor. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasına dayanan tazminat taleplerinin Anayasa Mahkemesi yerine Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonuna yapılması sağlanarak taleplerin hızlı ve etkin sonuçlandırılması amaçlanıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde uygulanan bazı soruşturma ve kovuşturma tedbirleri nedeniyle tazminat taleplerinin, Ağır Ceza Mahkemeleri yerine Adalet Bakanlığı Tazminat Komisyonuna yapılması sağlanarak bu konudaki taleplerin hızlı ve etkin sonuçlandırılması amaçlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç tarafından yapılan paylaşımda suçla etkin ve caydırıcı mücadele hedeflendiğine dikkati çekilerek, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili, müstakil bir suç olarak kabul edilerek Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesi doğrultusunda suçun kanunilik unsuru karşılanmak suretiyle ülkemizin terörle mücadelesinin aynı kararlılıkla devamı sağlanıyor. Adli para cezalarının alt ve üst sınırları artırılarak; alt sınır 20 liradan 100 liraya, üst sınır 100 liradan 500 liraya, ön ödeme miktarının hesabında bir gün karşılığı 30 liradan 100 liraya çıkarılarak suçla daha etkin mücadele ve caydırıcılık amaçlanıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik yapılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilmesine imkan tanınarak adil yargılanma hakkı bakımından etkili bir kanun yolu getiriliyor” denildi.

Yapılan kanun değişikliği teklifi ile beraber kişisel verilerin etkin korunmasını amaçladıklarını belirten Bakan Tunç, “Hapis cezasının infazı re’sen vasi atama sebebi olmaktan çıkarılarak, hükümlünün istemesi halinde vasi atanması sağlanıyor, ancak 5 yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlü hakkında Sulh Hukuk Mahkemesi gerek gördüğü takdirde vasi ataması imkanı getiriliyor. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması belirli güvencelere bağlanarak, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uyum sağlanıyor. Böylece kişisel verilerin daha etkili korunması amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x